“Am lăsat fără răspuns scrisorile dumneavoastră anterioare. Am făcut-o din înţelepciune, fiindcă urmăream unirea, şi nu vrajba. Puteam să vă răspund, aducând justiţiei pe toţi vinovaţii de catastrofa morală şi politică a ţării, printre care sunteţi, în primul rând, şi dumneavoastră. Naţia o doreşte şi o aşteaptă de la mine. Nu am făcut-o totuşi, fiindcă nu am voit să aţâţ şi mai mult spiritele şi, mai ales, nu am voit să dau un spectacol care ar fi fost speculat de inamicii noştri. Am lăsat ziua acestor răfuieli mai târziu. Abuzaţi, însă, de răbdarea, de tăcerea şi de înţelepciunea mea şi, rând pe rând, la scurte intervale de timp, îmi trimiteţi, când dumneavoastră, când dl. Maniu, avertismente, sfaturi şi acuzaţiuni. În virtutea cărui drept? Ce reprezentaţi în această ţară , dumneavoastră, toţi foştii oameni politici, în afară de interesele dumneavoastră egoiste şi un trecut politic total compromis şi dureros?! Uitaţi, domnule Brătianu, că eu sunt omul muncii mele şi martirul greşelilor acelora care au primit în 1918 România Mare şi au dus-o, după 22 de ani de conducere, în prăpastia de unde am luat-o eu în 1940, pe când dumneavoastră sunteţi din profitorii şi dărâmătorii unei moşteniri mari. În mai puţin de un sfert de secol, fiecare în parte şi toţi la un loc, aţi prăbuşit lupta, sacrificiile şi suferinţele duse şi îndurate, 20 de secole, de poporul nostru, pentru a face unitatea sa politică. Orice apărare încercaţi şi orice diversiune faceţi dumneavoastră, conducătorii politici de ieri, purtaţi pe umeri această răspundere.

Dumneavoastră, liberalii, mai mult ca alţii, fiindcă şi din opoziţie şi de la guvern, prin acţiunea dumneavoastră de dirijare şi de îndrumare a vieţii noastre politice, economice, morale şi spirituale, exercitată direct şi indirect, de pe băncile ministeriale, din birourile băncilor şi din culisele politice, aţi dus ţara la catastrofa din 1940. Staţi faţă în faţă cu conştiinţa dumneavoastră, depănaţi cu corectitudine, pas cu pas, atât actele dumneavoastră, cât şi pe ale acelora cu care, rând pe rând, v-aţi întovărăşit şi v-aţi acuzat, în faţa naţiei dezolate, scandalizate şi înmărmurite; răsfoiţi toată colecţia ziarelor din ultimii 40 de ani, începând cu Universul şi terminând cu Viitorul şi cu ziarele jidoveşti pe care se sprijinea naţionalistul domn Maniu şi vă reamintiţi: cine sunteţi dumneavoastră şi dumnealui; câte păcate aţi făcut; cum v-aţi calificat singuri şi cum v-a calificat naţia; câte răspunsuri aveţi. Pentru a vă uşura munca, vă reamintesc, domnule Brătianu, că, împreună cu dl. Maniu, v-aţi acuzat public şi zilnic, în presă, în întruniri, în parlament, de: „incapacitate”; „tâlhărie”; „falsificări” şi „furturi de urne”, în Bucureşti, pentru obţinerea puterii; „demisii în alb”; „bătăi şi omoruri”; „călcarea legilor şi Constituţiei”; luări de comisioane” la toate furniturile statului; „traficările de influenţă” practicate de partizanii, deputaţii, miniştrii şi preşedinţii corpurilor dumneavoastră legiutoare; „scandalurile cu contingentările” cu „grâul britanic”; modul cum aţi făcut reforma agrară şi cum „aţi profitat de ea”; risipa avutului public; „concesionările oneroase ale bunurilor statului”; „demagogie”; incorectitudine civică, provocată de faptul că atunci când eraţi în opoziţie dirijaţi ocult statul, în profitul intereselor d-umneavoastră şi ale jidanilor din ale căror consilii de administraţie – mari şi mici – făceaţi parte, iar de pe fotoliile ministeriale încurajaţi şi favorizaţi, acopereaţi şi muşamalizaţi afacerile lor şi ale d-stră, în detrimentul statului. Adăugaţi, la acest bogat şi concludent stat de serviciu al partizanilor şi al adversarilor dumneavoastră de ieri, cu care – ca totdeauna când vă găsiţi în opoziţie – sunteţi azi prieteni: cazurile, pe care naţia le ţine numai în dormitoare, ale domnilor Tătărescu, Bârsan, Boilă, Aristide Blank şi afacerea Skoda; ruinarea poporului, prin dobânzile oneroase care au prăbuşit economiile, avutul şi munca tuturor, de la ţăran la marele proprietar, de la micul până la marele negustor român; ravagiile făcute de conversiune şi de concesionarea bunurilor statului, pe care am început să le răscumpăr eu; împrumuturile externe, oneroase şi umilitoare; introducerea controlului străin la Banca Naţională şi Căile Ferate, comisioanele scandaloase etc. etc. şi veţi avea, domnule Brătianu, imaginea unui trecut tragic, pe care l-am plătit atât de scump şi pe care naţia întreagă o are permanent în faţa ochilor săi. Totuşi, domnule Brătianu, cu toţii credeţi că toate acestea au fost uitate şi, cu perfidia politicianistă de altă dată – de totdeauna – atât de bine cunoscută, vă aşezaţi cu cinism pe acest trecut şi – de la cel dintâi dintre dumneavoastră, până la cel din urmă – încercaţi să acuzaţi şi să sabotaţi, pe sub mână, opera de îndreptare şi consolidare la care s-a antrenat toată naţia şi să tăiaţi elanul unui om care nu a avut, nu are şi nu va avea nici moşii, nici vii, nici pivniţi de desfacere, nici bani depuşi, nici industrii, nici consilii de administraţie, nici safeuri, în ţară şi străinătate, nici cupoane de tăiat, nici timp de pierdut la club şi care nu şi-a pricopsit nici cumnaţii, nici nepoţii, nici prietenii, nici partizanii, nici adversarii. Chiar dacă am greşit, greşesc sau voi greşi, nu pot fi acuzat, domnule Brătianu, de nici unul dintre dumneavoastră. Fiţi încredinţaţi, sunteţi înfieraţi şi puşi chiar de generaţia actuală pe banca acuzaţilor. Dacă va fi să fiu şi eu pe această bancă, pentru că fac tot ceea ce un om putea să facă, nu numai pentru a slava un neam de la dezunire şi de la prăbuşire, dar şi pentru a-l întregi şi a-i asigura o viaţă nouă, în onoare şi în muncă, atunci în nici un caz nu veţi fi dumneavoastră acuzatorii şi în nici un caz nu voi fi pus alături de dumneavoastră şi acuzat de aceleaşi greşeli ca dumneavoastră. Fac această afirmare nu pentru că mă simt vinovat cu ceva faţă de ţară, dar pentru că ştiu ce au suferit, din antichitate şi până azi, de la Socrate şi Demostene, până la Clemenceanu, atâţia nenumăraţi – mici şi mari – oameni care şi-au servit poporul cu credinţă, cu devotament şi cu folos şi, mai ales, pentru că nu au uitat că în Iaşi, în tragica primăvară din 1918, şi chiar la Bucureşti, după Unire, s-a cerut trimiterea în judecată şi condamnarea fratelui dumneavoastră, atât pentru că făcuse războiul, cât şi pentru dezmăţul creat de nepriceperea dumneavoastră a tuturor, chiar de către aceia care ceruseră intrarea în luptă; care îl acuzaseră în 1914–1915 de lunga şi dezmăţata perioadă de neutralitate; care au aplaudat cu frenezie intrarea în război şi care, ca culme a cinismului lor, erau ei înşişi vinovaţi de modul cum fusese administrată şi ruinată ţara. Eu şi mulţi alţii încă nu am uitat ridicolul acestei îndrăzneli pe care istoria l-a înregistrat.

Oricum ar fi însă eu nu voi putea fi acuzat de dumneavoastră şi nici pus pe aceiaşi bancă cu dumneavoastră, pentru că nu sunt nici profitorul meritelor predecesorilor mei şi nici şeful unei bande de corbi odioşi, care au ajuns la conducere prin „minciună”, „promisiuni”, „furt de urne” sau prin „sprijin ocult masonic şi iudaic”, ci sunt omul adus de un trecut onest şi de voinţa unanimă a unei naţii care, pentru a se slava, a făcut apel la mine, iar nu la dumneavoastră sau la dl. Maniu, şi nici la domnii care stau în jurul dumneavoastră şi cu care aţi făcut şi faceţi sistem. Niciodată, pentru a fi salvată, naţiunea, armata şi corpurile constituite nu au indicat numele dumneavoastră sau al d-lui Maniu, în ultimii ani ai tragicei guvernări, care s-a sfârşit la 6 septembrie 1940. Dumneavoastră v-aţi strecurat şi v-aţi alăturat acestei mulţimi, cu discreţia impusă de instinctul răspunderii pe care o aveţi şi a dorinţei legitime de a vă salva şi nu aţi făcut nici un gest pentru a vă valorifica drepturile la conducere, când această mulţime spulberă un regim care era de fapt al dumneavoastră şi când aclama un om nou, care eram eu.

Când am intrat în război, cu prudenţă caracteristică a politicienilor valoroşi nu v-aţi manifestat nici pentru, nici contra. După ce am reluat Basarabia şi Bucovina , v-aţi grăbit să-mi cereţi, şi dumneavoastră, şi domnul Maniu, să mă opresc la Nistru. V-am arătat consideraţiunile militare, politice, economice şi morale pentru care nu puteam să o fac şi v-am invitat, pentru a treia oară, să luaţi conducerea, răspunderea şi riscurile unei asemenea acţiuni. Bineînţeles, aţi refuzat. După omorurile de la Jilava şi imediat după rebeliune, mi-aţi trimis memorii prin care îmi arătaţi situaţia şi-mi dădeaţi noi sfaturi. V-am oferit să luaţi conducerea şi să faceţi cum credeţi că este mai bine. Şi unul, şi altul v-aţi scuturat. Luându-vă după câţiva ofiţeri, fără prestigiu militar, care au deraiat după linia principiilor sănătoase strategice, morale şi politice, pe care poate că nici nu le-au avut vreodată, mi-aţi cerut să retrag armata din Rusia şi m-aţi îndemnat să mă „aranjez” cu Anglia şi cu America. Ar fi o greşeală şi o felonie, iar greşelile şi feloniile se plătesc scump. Suntem la peste 1.500 km de ţară, drumurile sunt cum sunt, iarna bate la uşă, depozitele sunt ale germanilor, căile ferate sunt în mâna lor, aviaţia are forţa de distrugere pe care ar trebui s-o cunoaşteţi. Retragerea forţelor din situaţia lor actuală ar însemna părăsirea frontului. Exact ceea ce au făcut ruşii în Moldova în 1917-1918. Vă întrebaţi ce s-ar întâmpla dacă germanii ar face cu noi astăzi în caz de părăsirea frontului, ceea ce am făcut noi, atunci, cu ruşii? Vă daţi seama ce s-ar alege de armata noastră de disciplina noastră, de soldaţii şi caii noştri, de tunurile noastre, dacă am încerca, în condiţiile arătate mai sus, să părăsim frontul fără asentimentul Comandantului german?

Situaţia aceasta, a oamenilor care la cea dintâi greutate se descurajează, ar denota uşurinţă totală nepricepere militară şi prostie. Soluţia ar fi criminală, domnule Brătianu, fiindcă nu s-ar prăbuşi numai armata, s-ar prăbuşi însăşi ţara , deoarece germanii ar ocupa-o imediat şi am ajunge în situaţia Serbiei şi Greciei. Poftiţi, domnule Brătianu, vă ofer din nou conducerea statului şi a guvernului. Retrageţi dumneavoastră armata şi „aranjaţi-vă” cu Anglia . Numai că trebuie să întreb şi armata şi poporul. Sunt gata să le pun această întrebare, deschis şi categoric, dacă şi dumneavoastră sunteţi gata să vă luaţi răspunderea. A mă fi „oprit la Nistru” şi a „retrage astăzi forţele din Rusia” înseamnă, pentru un om care mai poate încă judeca, a anihila dintr-odată totul, sacrificiile făcute de la trecerea Prutului, acţiune în contra căreia nu v-aţi pronunţat public; însemnează a ne dezonora pentru vecie ca popor; însemnează a crea ţării, în cazul victoriei germane, condiţii dezastruoase, fără a ne asigura, în cazul victoriei ruse, nici provinciile pentru care luptăm, nici graniţele care vor voi să ni le lase ruşii, nici libertăţile noastre şi nici măcar viaţa familiilor şi a copiilor noştri; în sfârşit, însemnează, din cauza nestabilităţii şi a feloniei pe care mă sfătuiţi să o practic – şi aceasta este cea mai mare crimă – a asigura ţării în viitoarea comunitate europeană o poziţie morală care îi va ridica drepturile idealurilor sale şi ar putea să-i fie chiar fatală. Gestul pe care-l cereţi să-l fac, domnule Brătianu, va face din neamul românesc o victimă a tuturor, fiindcă concomitent cu dezorganizarea, prăbuşirea şi distrugerea armatei, ar începe instaurarea anarhiei în ţară. Comuniştii, legionarii, jandarmii, ungurii, saşii ar începe agitaţiile, lupta, distrugerea ordinei, a liniştei, pentru a profita de ocazie, pentru a da ultima lovitură de picior unui neam care cu adevărat ar merita calificativul de netrebnic. Ungurii ar ocupa imediat restul Ardealului. Iată, domnule Brătianu, la ce ar da naştere gestul pe care mi-l cereţi să-l fac. Ar fi gestul nefericit al unui soldat lipsit de onoare şi al unui om de stat, nu numai inconştient, dar nebun. Conducătorul nefericit al Franţei – şi mai nefericite de azi – a declarat, într-o recentă chemare la realitatea a unui popor, care a căzut şi el victimă josnică a unei guvernări venale, iudeo-democratice şi masonice, că are convingerea că dacă „Germania ar fi înfrântă, Sovietele ar impune mâine legea în Europa şi s-ar termina astfel cu independenţa şi patriotismul naţiunilor”. Am avut şi am această convingere. Rămân la această convingere, fiindcă noi, mai curând ca alţii, mai total ca alţii, vom fi zdrobiţi: pentru că suntem punte între slavi şi zăgazul care le stă de secole în calea expansiunii lor, către vestul şi sud-vestul Europei; pentru că avem bogăţiile pe care le avem; şi pentru că vom fi trambulina salturilor lor viitoare. Trăgând învăţăminte din trecut, cunoscând tendinţele slave, plecând de la consideraţiunile făcute mai sus şi îndrumat de instinctul de conservare şi de logica bunului-simţ, nu puteam, domnule Brătianu, ca un conducător responsabil, să mă „opresc la Nistru” şi nici nu pot „să retrag armata din Rusia”. Ar fi o prostie din partea mea. Este cu neputinţă să o facă cineva şi ar fi o greşeală ireparabilă pe care nu eu şi dumneavoastră, ci neamul ar plăti-o scump. Mareşalul Petain, într-una din valoroasele sale cuvântări, a dat speculatorilor situaţiunile grele lecţia care li se cuvenea şi care a fost aplaudată de toţi oamenii cu conştiinţă clară şi nepătată. Răspunzând unor critici ale acţiunii sale, el a spus: „Când Franţa este în nenorocire, nu mai este loc pentru minciuni şi himere”. Nici la noi, domnule Brătianu, nu mai este loc pentru „minciuni şi himere” şi, mai ales, nu mai putem să ne plătim luxul de a face şi prostii. V-am răspuns, domnule Brătianu, punct cu punct, nu numai la scrisoarea dumneavoastră de la 24 septembrie, dar şi la cele anterioare. Este răspunsul unui soldat, care nu are nimic de ascuns şi care este conştient de greutăţile şi pericolele ceasului de faţă, precum şi de îndatoririle şi de răspunderile lui. V-am răspuns, cum v-am răspuns, fiindcă nu aţi înţeles nici ţinuta şi nici înţelegerea cu care am voit să trec atât peste greşelile trecutului, cât şi peste marii vinovaţi de ele. Ca oamenii cei mai lipsiţi de păcat, marile şi numeroasele greşeli politice care s-au comis sub dumneavoastră, continuând a considera comunitatea românească ca pe o turmă de sclavi, pe care – împreună cu celelalte organizaţii politice, cu firmă naţionalistă, însă în acord cu oculta iudeo-masonică, cu care numai pe faţă eraţi în luptă – aţi exploatat-o, aţi minţit-o, aţi demoralizat-o, aţi exasperat-o şi, în cele din urmă, din neputinţă, aţi dus-o, mână în mână cu trinitatea Tătărescu – Urdăreanu – Lupeasca, la catastrofa din 1940 şi la rebeliunea din 1941, îndrăzniţi astăzi, când s-a pus regulă în ţară şi viaţa nimănui nu mai este în pericol, să ridicaţi capul, de după saltarele consiliilor de administraţie, ale industriilor şi ale multiplelor afaceri, pentru a mă acuza. Ei bine, domnule Brătianu, când cineva a fost şeful unui partid care, de la mare la mic, de la primăria din sat până la cabinetul miniştrilor, are răspunderea destrăbălării administrative, dezmăţul moral, a iudeo-masonizării ţării, a venalităţii, a compromiterii viitorului neamului şi a catastrofei graniţelor, nu mai are calitatea să vorbească şi în numele comunităţii româneşti, să dea sfaturi de conducere altora şi mai ales să-i acuze că lucrurile nu merg cum trebuie.”

(Arhiva Istorică Centrală; fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Cabinet I. Antonescu, dos. 61/1940, f. 88-221)

 

semne si superstitii, zicatori si magie

Semne și superstitii, zicatori si magie
Aceasta este o lista incompletă cu cele mai cunoscute semne / superstitii de la noi, este imatur sa le consideram fantezii dacă nu putem știi dacă sunt reale sau adevărate.

Este raspunderea Dumneavoastră 100% daca țineti sau nu țineti cont de ceea ce scrie aici, nu îmi asum nici o responsabilitate pentru acțiunile voastre, aveți 18 ani,  chiar vă invit să nu citiți dacă nu aveti 18 ani sau aveti probleme psihice, la acest post nu voi permite comenturi, deci asumati-va tot ce faceți, este treaba voastra nu a mea, nu este manual de etică sau de cultura civica, este o simpla colecție adunată la care am câteva mici adăugiri si nu vă spun care sunt acelea!

✿ daca ti se imbujoreaza si iti ard obrajii fara motiv, se zice ca cineva vorbeste despre tine.

✿ daca te doare puternic capul din senin, casti in continuu, fara sa-ti fie somn, daca iti curge sange din nas sau ai stari de voma fara motiv, daca ti se congestioneaza fata, iti tiuie urechile si ai temperatura din senin, ai putea fi deochiat.

✿ daca in timp ce iti perii parul, pieptenele cade pe jos, anunta mari dezamagiri.

✿ daca te mananca urechea dreapta, cineva te vorbeste de bine. Daca te mananca urechea stanga, te vorbeste de rau.

✿ daca te mananca nasul, anunta suparare. Dar mai exista si varianta ca daca te mananca nasul, cineva vine sa te vada. Daca te mananca nara dreapta, vine o fata, daca e nara stanga, vine un baiat.

✿ daca te mananca buzele in ziua respectiva vei fi sarutat.

✿ daca ti se zbate ochiul drept, anunta curand o nastere in familie. Daca ti se zbate ochiul stang, anunta deces sau o mare dezamagire.

✿ daca iti cade o geana, pune-o in palma si arunc-o peste umar in timp ce iti pui o dorinta. Daca geana zboara, atunci dorinta se va implini.

✿ daca te mananca talpa de la piciorul drept, se anunta o calatorie.

✿ aduce ghinion sa-ti faci unghiile dupa apusul soarelui sau duminica sau vinerea.

✿ daca iti dai cu oja pe unghii si le privesti des, cineva vorbeste de tine.

✿ accidentele si ghinioanele se intampla numai oamenilor blestemati de cineva

✿ porumbeii zboara si stau cu placere in preajma poetilor

✿ un animal nu va ataca niciodata un om cu suflet bun si curat

✿ daca te mananca palma dreapta, dai bani in curand. Daca te mananca palma dreapta bag-o in buzunar sau scarpin-o. Daca te mananca palma stanga, vei primi bani.

✿ daca iti musti limba cand mananci, arata ca tocmai ai spus o minciuna.

✿ aduce ghinion sa asezi pantofii pe pat.

✿ e bine sa arunci cu un pantof vechi dupa cel ce pleaca de acasa, pentru a abate norocul asupra sa.

✿ acelasi lucru se face uneori când mirele sau mireasa pleaca din casa parinteasca atunci când se casatoresc. De aceea, in unele tari exista traditia de a lega la spatele masinii un pantof vechi.

✿ in România exista obiceiul ca la nunta, mireasa sa scrie pe talpa pantofului numele prietenelor inca nemaritate pentru “a trage bine piciorul”.

✿ in biserica, in timpul ceremoniei religioase, unul din miri il calca pe celalalt pe picior. Se spune ca cel care va reusi acest lucru, va fi stapânul in casa, supunându-l, metaforic, pe celalalt.

✿ in alte colturi ale lumii, exista obiceiul ca mirele sa puna piciorul pe capul sotiei, asigurând prin acest gest fericirea indelungata in familie.

✿ barbatul nu trebuie sa daruiasca iubitei sale pantofi, decât in cazul in care doreste sa o ceara in casatorie, deoarece femeia va intelege prin acest gest o cerere de a merge alaturi de el pentru toata viata. Daca nu are acest interes – de a o cere in casatorie – acest cadou va atrage despartirea.

✿ nu puneti pantoful stâng in piciorul drept sau invers, aduce ghinion.

✿ nu lasati pantofii incrucisati când va descaltati pentru ca e semn de ghinion.

✿ nu e bine sa mergi incaltat numai cu un pantof, sau cu pantofi diferiti (“cu un papuc si cu o ciubota”, cum se spune), pentru ca asta ar  putea aduce moartea unuia dintre parinti.

✿ exista si un semn de noroc legat de pantofi, si anume sa legi sireturile cuiva intre ele, dar nu uita sa-ti pui o dorinta in timp ce faci asta.

✿ daca o pereche noua de pantofi scârtâie, inseamna ca perechea respectiva nu a fost platita corespunzator.

✿ nu e bine sa imbraci hainele pe dos, pentru ca atrage cearta sau vesti rele.

✿ e bine sa-ti pui o dorinta cand imbraci haine noi-noute.

✿ e bine sa porti tot timpul o moneda in buzunarul de la haina.

✿ nu e bine sa te imbraci cu o haina cu mana stanga intai.

✿ aduce noroc sa gasesti sau sa primesti o pereche de manusi.

✿ e semn rau sa pierzi o manusa, daca te intorci dupa o pereche de manusi uitata undeva sau sa dai cuiva o pereche de manusi.

✿ aduce ghinion sa pui o palarie gresit pe cap, sa o asezi pe masa sau pe pat.

✿ oglinzile trebuie acoperite când cineva moare pentru ca sufletul mortului intra si continua sa salasluiasca in oglinda.

✿ cel ce priveste in oglinda atunci când cadavrul se afla inca in casa va fi urmatorul candidat la pieire.

✿ nu trebuie sa iesi din biserica inaintea sicriului, pentru ca cineva din familia ta va muri in curând.

✿ daca pe casa ta va cânta cucuveaua, cineva din familie va pieri curând.

✿ la moarte, mortului trebuie sa i se puna pantofi noi inainte de a fi asezat in sicriu.

✿ când pleci de la o inmormântare, nu trebuie sa privesti inapoi spre mormânt pentru ca urmatorul mort va fi din familia ta.

✿ cand te duci la o inmormantare nu e bine sa vizitezi si mormintele rudelor tale moarte.

✿ nu trebuie sa stranuti cu gura larg deschisa, pentru ca sufletul evadeaza din trup si vei muri curând.

✿ daca un ceas care nu mai functioneaza demult se urneste dintr-o data, atunci se anunta o moarte in familie.

✿ daca trei persoane se fotografiaza impreuna, cel din mijloc va muri primul.

✿ cand moare cineva intr-o casa, e bine sa se deschida toate ferestrele, ca sufletul acestuia sa zboare.

✿ o pasare intrata in casa este semn de deces.

✿ aprindeti cate o lumanare in noaptea de 1 octombrie in fiecare camera in care a murit cineva in casa.

✿ in camera in care cineva este pe moarte trebuie sa opriti toate ceasurile.

✿ daca o femeie este inmormantata in haine negre, ea se va intoarce sa bantuie casa in care a locuit.

✿ daca atingi cadavrul cuiva care ti-a fost drag, nu vei mai avea vise legate de el.

✿ cine moare in vinerea pastelui sau la miezul noptii din ajun de Craciun, va ajunge direct in rai.

✿ sufletul celui mort nu se poate elibera daca in casa in care moare sunt lacate inchise.

✿ inmormantarile facute vinerea atrag o alta moarte in familie.

✿ nu trebuie sa purtati imbracaminte noua la o inmormantare, mai ales pantofi noi!

✿ femeile gravide nu ar trebui sa mearga la inmormantari.

✿ daca pe mormantul cuiva vor creste flori, acel om a fost om bun. Daca vor creste buruieni, acela a fost om rau.

✿ aduce noroc sa atingi un cadavru.

✿ aduce ghinion sa scoti sicriul din casa pe usa din dos sau cu capul inainte.

✿ daca ploua la inmormantare, se spune ca cel decedat a avut o viata trista

✿ daca e vreme frumoasa la inmormantare, cel decedat regreta ca s-a stins.

✿ lumanarea cu care s-a mers la biserica de Inviere trebuie pastrata peste an. Se aprinde in timpul furtunilor, pentru a proteja casa de pagube.

✿ in ziua crucii nu trebuie sa mananci fructe care contin semnul crucii in interior: nuci, mere.

✿ cel care moare in vinerea Pastelui, va ajunge direct in rai.

✿ daca te tunzi in vinerea Pastelui, nu vei avea dureri de cap tot anul.

✿ aduce ghinion sa porti pantofi noi de Craciun.

✿ un cer senin de Craciun anunta un an roditor.

✿ daca bate vantul de Craciun, anunta ghinion.

✿ nu e bine ca intre Craciun si Anul Nou sa se tricoteze, sa se coase, sa se spele rufele.

✿ daca faci baie in ziua de Craciun, vei ramane curat tot anul.

✿ daca mananci mere in ajun de Craciun, vei fi sanatos tot anul.

✿ copiii nascuti de Craciun sau de Anul Nou sunt norocosi.

✿ e bine sa ai pe masa de Craciun si de Anul Nou crengute de vasc. Aduce noroc.

✿ acel obiect pe care il tii in mana de Anul Nou, la 12 noaptea, sau cel pe care pui mana imediat dupa ora 12 va fi cel mai important plan al vietii tale in anul care vine. Daca tii bani in mana, vei merge bine cu banii tot anul, daca iti tii iubita de mana, iti va merge bine cu dragostea tot anul, daca tii paharul in mana, va fi un an vesel.

✿ dorinta pusa la miezul noptii de Revelion are toate sansele sa se implineasca.

✿ aduce ghinion daca agati calendarul inainte ca noul an sa inceapa.

✿ aduce ghinion sa intorci fila de calendar inainte ca ziua sau luna sa se incheie.

✿ aduce ghinion sa intri in noul an fara nici un ban in buzunar, e bine sa aveti bani (mai ales noi) in fiecare portofel.

✿ e bine sa nu va gaseasca anul nou cu datorii, altfel veti avea datorii tot anul.

✿ primul om care va trece pragul in prima zi din noul an va influenta tot anul. Persoanele blonde sau roscate aduc ghinion, persoanele brunete aduc noroc.

✿ prima persoana care va suna sau va bate la usa in prima zi din noul an trebuie primita. Daca prima persoana care va intra in casa e femeie – va fi un an prost, daca e barbat – va fi un an norocos.

✿ nu trebuie sa aruncati nimic din casa in prima zi de an nou, nici macar gunoiul! E bine ca ceva sau cineva sa va intre in casa in prima zi din anul nou, nu sa iasa!

✿ faceti ceva – cat de mic – care are legatura directa cu munca dv. in prima zi a noului an pentru a va merge bine la serviciu tot anul.

✿ nu spalati nimic in prima zi a noului an.

✿ prima zi din noul an trebuie sa va gaseasca in curatenie deplina, deci e bine ca inaintea anului nou sa faceti curatenie si in cele mai ascunse unghere.

✿ imbracati ceva nou pe 1 Ianuarie.

✿ nu spargeti nimic in prima zi a noului an.

✿ nu plangeti in prima zi a noului an.

✿ faceti mult zgomot la miezul noptii (de Revelion) pentru a alunga spiritele rele (clopotei, petarde etc)

✿ nu imprumutati bani si nu faceti datorii pe 1 ianuarie.

✿ e semn rau sa spargi ceva in noaptea de Anul Nou.

✿ e semn rau daca stranuti in noaptea de Anul Nou.

✿ aduce noroc sa mananci carne de porc sau linte de Anul Nou.

✿ Anul Nou va fi luminos si bun daca se lasa o lampa sau o lumanare aprinsa pana la ziua.

✿ in dimineata de 1 ianuarie se pun bani de argint in apa cu care se spala membrii familiei.

✿ e bine sa va imbracati in rosu in noaptea de Revelion.

✿ nu injurati si nu folositi cuvinte urate in ajun de An Nou.

✿ lasati usa, geamul, dulapurile deschise in noaptea de Anul Nou.

✿ ceea ce faci in ajun de An Nou vei face tot anul urmator

✿ aduce ghinion sa iesi dintr-o casa pe alta usa decat pe cea prin care ai intrat.

✿ atunci cand te muti dintr-o casa, nu lua cu tine matura veche. Cumpara alta noua si arunc-o pe cea veche.

✿ sarea presarata pe pragul unei case noi va proteja casa de rau.

✿ cel mai bine este sa dormi cu capul spre nord si picioarele spre sud.

✿ daca maturi in casa si dai gunoiul afara noaptea, vei primi vizita unui strain.

✿ aduce ghinion sa imprumuti matura altcuiva sau de la altcineva.

✿ aduce noroc sa pui o moneda in temelia unei case nou construite.

✿ aduce noroc sa aduci o matura noua, o moneda si un carbune in casa noua.

✿ aduce ghinion sa te muti in casa noua intr-o vineri sau o sambata, sau intr-o zi ploioasa.

✿ e semn rau daca te incui pe din afara.

✿ aduce ghinion sa te muti de la un etaj superior la unul inferior in aceeasi cladire.

✿ e semn bun sa aduci sare intr-o casa noua.

✿ aduce ghinion sa maturi imediat dupa ce au plecat musafirii (si acestia sunt inca pe drum).

✿ daca sar scantei din soba sau din camin, vin musafiri.

✿ daca doua persoane care fac acelasi pat impreuna, se vor certa.

✿ daca ai inceput sa faci patul, nu te opri inainte sa-l termini ca sa faci altceva, altfel e semn de ghinion.

✿ aduce ghinion sa nu-ti faci patul duminica.

✿ daca pui asternuturile gresit, inseamna ca te vei muta curand.

✿ nu bate covoarele dupa asfintit.

✿ daca versi apa pe podea, nu sterge apa cu piciorul.

✿ aduce ghinion sa intinzi rufele spalate dupa asfintit.

✿ daca un tablou cade brusc de pe perete, e semn ca in curand va muri un prieten sau o ruda. Poate fi si semn de boala grava, de ghinion sau de drum indepartat.

✿ martea aduce ghinion.

✿ daca primesti bani de luni, vei primi toata saptamana.

✿ daca vei cheltui bani de luni, toata saptamana va fi la fel.

✿ asa cum incepi saptamana, asa vor fi toate zilele.

✿ ca sa ai noroc tot anul, poarta haine noi de Paste.

✿ e semn de ghinion sa-ti tai unghiile vinerea sau duminica.

✿ asternutul schimbat vinerea anunta visuri urate.

✿ nu e bine sa incepi o calatorie vinerea, altfel vei avea parte de ghinion.

✿ nu e bine sa incepi sa-ti confectionezi o haina vinerea, decat daca o poti termina tot in acea zi.

✿ nu e bine sa calci rufe duminica.

✿ daca te uiti la ceas la ora fixa (de exemplu la 10:00) inseamna ca “cineva” te iubeste, un minut inainte de ora exacta, ca te-a iubit, iar un minut dupa, ca te inseala.

✿ zilele de Luni, Miercuri, Joi, Duminica sunt cu noroc iar cele de Marti, Vineri, Sambata cu ghinion. Mai ghinioniste sunt daca e vorba de o zi de marti 13 sau vineri 13.

✿ orele bune in zilele de LUNI sunt intre 7.30-9 si cele rele intre 13.30-15

✿ orele bune in zilele de MARTI sunt intre 15-16.30 si rele intre 12-13.30

✿ orele bune in zilele de MIERCURI sunt intre 13-13.30 si rele intre 10-12

✿ orele bune ale zilei de JOI sunt intre 13.30-15 si rele intre 9-12.30

✿ orele bune ale zilei de VINERI sunt intre 10.30-12 si rele intre 7.30-9

✿ orele bune ale zilei de SAMBATA sunt intre 9-10.30 si rele intre 6-7.30

✿ orele bune ale zilei de DUMINICA sunt intre 16.30-18 si rele intre 15-16.30

✿ noaptea, prin misterul cu care invaluie totul, a dat nastere intotdeauna la numeroase temeri si superstitii, dar care nu tin neaparat de intunericul asociat cu noaptea, ci mai ales cu timpul de dupa apusul soarelui. Se zice ca nu e bine sa iti tai unghiile seara, pentru ca iti scurtezi viata.

✿ nu e bine sa fluieri noaptea, dupa apusul soarelui, pentru ca poti chema spiritele rele.

✿ daca iti auzi numele strigat noaptea, nu te intoarce, pentru ca efectele pot fi catastrofale.

✿ nu e bine sa sta iin fata oglinzii pe intuneric.

✿ nu e bine sa arati cu degetul catre luna pentru ca vei ramâne fara degete.

✿ pe timpul noptii poti avea parte si de un semn bun: când vezi o stea cazatoare noaptea, trei dorinte ti se vor implini

✿ daca doua femei vor turna ceaiul din acelasi ceainic, se zice ca una dintre ele va ramâne insarcinata pe parcursul anului respectiv.

✿ nu e bine sa pui zaharul in ceai inainte de a turna laptele (in retetele englezesti de ceai) pentru ca vei avea ghinion.

✿ nu e bine sa lasi mâncare in farfurie, pentru ca vei avea parte de un sot urât.

✿ daca mananci coltul painii, vei fi pe placul soacrelor.

✿ cei care intra intr-o casa si ii gasesc pe cei ai casei la masa, se spune ca vor avea o soacra a dracului.

✿ sarea sau piperul varsat pe masa atrag cearta. Daca scapi sarea sau piperul pe jos aduna-l si arunca-l peste umar; in felul acesta nu se va mai intimpla nimic rau.

✿ un peste se mananca intotdeauna de la cap la coada.

✿ daca mananci o supa foarte sarata indica faptul ca bucatarul e indragostit.

✿ cand gasesti un iades, rupe-l cu cineva. Cel care va ramane cu partea cea lunga, isi pune o dorinta care i se va implini.

✿ daca mananci direct din oala, se spune ca la nunta ta va ploua.

✿ aduce ghinion daca felia de paine unsa cu ceva cade cu untul in jos.

✿ aduce ghinion sa tai painea la ambele capete odata.

✿ aduce noroc sa mananci carne de porc sau linte de Anul Nou.

✿ e semn rau sa inapoiezi cuiva sarea imprumutata.

✿ e bine sa ai pe masa de Anul Nou peste si usturoi.

✿ e semn rau sa torni apa in paharele in care se mai afla inca lichid.

✿ daca versi vin din greseala e semn bun.

✿ daca se imprastie chibriturile din cutie e semn foarte norocos.

✿ daca o fata rastoarna chibriturile, e semn ca se va casatori in curand.

✿ daca o furculita cade pe podea, anunta vizita sau telefonul unei femei.

✿ daca un cutit cade pe jos, telefonul sau vizita vor fi de la un barbat.

✿ daca va cadea o lingura, atunci aceleasi lucruri sunt valabile din partea unui copil sau a unui tanar.

✿ o lingura incrucisata cu o furculita e semn de fericire urmata de necaz.

✿ un cutit primit cadou de la iubit anunta ca dragostea lui se va sfarsi curand.

✿ un cutit asezat pe podea sub patul unei femei care naste, face ca nasterea sa fie mai usoara.

✿ nu lasa cutitul cu taisul in sus, altfel vei isca o cearta.

✿ aduce ghinion sa gasesti un cutit, sa primesti un cutit, sa intinzi cuiva cutitul cu lama inainte, sa cada cutitul pe jos.

✿ daca cineva iti da cadou un cutit, ofera-i o moneda, altfel prietenia voastra se va sfasi.

✿ cutitele incrucisate sau asezate cu lama in sus pe o masa anunta cearta.

✿ daca nu gasiti ceva dupa ce ati cautat frenetic un lucru prin casa, intoarceti o cratita/oala cu gura in jos si se spune ca

imediat dupa aceea lucrul pierdut va fi gasit.

✿ e semn de ghinion sa spargi farfuria, mai ales daca era o farfurie noua.

✿ daca se rupe bratul unei foarfece, e semn de cearta. Daca se rup amandoua, e semn de dezastru.

✿ daca vreti sa daruiti cuiva un foarfece, acesta trebuie sa va dea pe ea un banut.

✿ daca iti intra in casa o pisica tigrata sau una cenusie, e semn ca vei intra in posesia unei mari sume de bani.

✿ pisicile pot prezice vremea.
Daca o pisica stranuta, atunci vine ploaia.
Daca sta cu spatele la foc, se apropie furtuna.
Daca pisica isi ascute ghearele de piciorul mesei, e semn de imbunatatire a vremii.
Daca isi ascute ghearele de covor, anunta vant.
Daca isi spala urechea cu laba, anunta ploaie.
Daca priveste prelung pe geam, anunta ploaie.
Daca pisica doarme cu toate labutele sub ea, anunta vreme rea.

✿ daca pisica isi spala fata cu laba, anunta musafiri.

✿ daca dai cu piciorul intr-o pisica, vei suferi de reumatism la acel picior.

✿ daca ineci o pisica, vei muri inecat.

✿ aduce noroc sa vezi o pisica alba cand te duci la scoala.

✿ aduce ghinion sa vezi o pisica alba noaptea.

✿ daca o pisica neagra se indreapta spre tine e semn de noroc, dar daca iti taie calea, ia norocul cu ea.

✿ o pisica nu trebuie sa stea in preajma unui nou nascut pentru ca “le suge suflarea”.

✿ o pisica pe un vapor aduce noroc.

✿ daca o pisica neagra taie calea unui alai de inmormantare, se zice ca un alt membru al acelei familii va muri curand.

✿ aduce noroc sa ai pisica neagra in casa, sa atingi o pisica neagra, sa iti intre in casa o pisica neagra, sa te intampine o pisica neagra la usa cuiva, sa vezi trei pisici negre la rand.

✿ aduce ghinion sa vezi o pisica neagra dimineata devreme, sa iti intoarca spatele o pisica neagra, sa fugaresti o pisica neagra.

✿ daca o persoana bolnava vede doua pisici batandu-se, e semn de moarte.

✿ si câinii pot prezice schimbarea vremii. Daca vezi un câine mâncând iarba, tavalindu-se pe podea sau scarpinându-se exagerat de mult, atunci cu siguranta va ploua.

✿ daca vezi un caine alb inainte de amiaza, e semn bun.

✿ aduce noroc sa fii urmarit pana acasa de un caine strain.

✿ aduce ghinion sa vezi un caine latrand dis de dimineata.

✿ daca un câine urla la usa, e semn de moarte.

✿ daca un caine scânceste când s-a nascut un copil, acel copil va avea o viata de rau augur, malefica.

✿ e bine sa intâlnesti turme de vaci pe drum.

✿ daca vacile stau asezate in iarba inalta, e semn de vreme buna.

✿ daca vacile stau apropiate, atunci vremea se va inrautati.

✿ caii albi sunt intotdeauna considerati aducatori de noroc, fie ca ii vezi, fie ca ai unul. Un cal cu “sosete” albe si cel cu stea in frunte sunt cu atât mai mult considerati norocosi.

✿ daca un grup de cai sta cu spatele la un pâlc de arbori sau tufe, inseamna ca va veni furtuna.

✿ iepurii sunt considerati aducatori de noroc, la fel cum un piciorus de iepure este un talisman de noroc.

✿ daca vrei sa ai o luna buna de acum incolo, nu uita sa spui la in prima zi a lunii respective “iepure alb” de trei ori când te trezesti.

✿ in timpul Pastelui, iepurasul aduce mici cadouri si oua de ciocolata.

✿ liliecii sunt animale de care oamenilor, de obicei, le este frica, de aceea sa omori un liliac este semn de ghinion, si cu atât mai mult este semn de moarte iminenta daca un liliac iti intra in casa.

✿ aduce noroc sa fii lovit de un liliac.

✿ un liliac vazut ziua e semn rau.

✿ daca un liliac zboara in spatele tau, inseamna ca cineva vrea sa te dezamageasca sau sa te insele.

✿ un os de liliac le poate aduce noroc, de aceea pot tine unul mereu in buzunar.

✿ nu e bine sa omori un paianjen. Explicatia e simpla: in epoca medievala era important sa ai paianjeni in casa pentru ca omorau mustele.

✿ e semn bun sa vezi un paianjen tesându-si pânza, pentru ca ar putea insemna ca iti vei cumpara haine noi foarte curând.

✿ daca o plasa de paianjen iti cade intâmplator pe fata sau pe haine, atunci vei primi bani.

✿ pânza de paianjen opreste sângerarea daca este pusa direct pe rana.

✿ un paianjen coborat pe firul sau din tavan sau aparut pe perete indica vesti sau chiar musafiri.

✿ o albina intrata in casa este semn bun, dar aduce ghinion sa omori o albina sau o albina sa moara in casa ta.

✿ buburuzele sunt, de asemenea, considerate aducatoare de noroc daca ti se aseaza in palma.

✿ aduce ghinion sa omori o buburuza.

✿ aduce noroc sa gasesti o buburuza

✿ daca numeri punctele negre de pe aripile buburuzei, vei afla câte luni norocoase vei avea de acum incolo.

✿ exista si un cântec special dedicat buburuzei: “Buburuza, ruza, Unde vei zbura, Acolo ma voi marita.” Se zice ca buburuzele inteleg limbajul omenesc, si de aceea isi iau zborul la indemnul versificat. De fapt, adevarul e ca buburuzelor nu le place transpiratia de pe mâinile omului.

✿ daca primul fluture pe care il vezi intr-un an este alb, vei avea noroc tot anul.

✿ trei fluturi zburand impreuna este un semn bun.

✿ un greiere sau o broasca ce intra in casa aduc ghinion.

✿ sa omori un greiere, aduce ghinion.

✿ cand te duci la pescuit, nu numara pestii pe parcurs, ci doar la sfarsit, altfel nu mai prinzi nici un peste.

✿ aduce ghinion sa vezi o bufnita ziua.

✿ daca vezi trei pescarusi zburand impreuna direct spre tine, atunci cineva din familie va muri curand.

✿ nu e bine sa omori o vrabie. Se zice ca sunt purtatoarele spiritelor celor morti.

✿ e semn rau un singur porumbel pe acoperis.

✿ e semn rau daca pe casa ta canta cucuveaua.

✿ daca o pasare se indreapta spre tine in zbor, e semn bun.

✿ o pasare intrata in casa e semn rau, prevesteste moarte.

✿ o pasare care bate in geam este semn de moarte.

✿ ciorile sunt considerate semn rau.

✿ aduce noroc sa pui fotografii, ornamente sau ale elemente de decor reprezentand elefanti in fata usii.

✿ e semn bun daca o musca iti intra in casa sau daca iti cade in mancare sau bautura.

✿ e semn rau sa omori o randunica.

✿ daca gasesti o potcoava, te poti considera un om norocos, mai ales in zilele noastre când sunt de-a dreptul foarte rare, dar pentru a atrage norocul asupra ta, trebuie sa urmezi un anumit ritual care sa-ti asigure efectele sale benefice. Ia potcoava cu mâna dreapta, scuipa pe unul din capetele potcoavei si puneti o dorinta. Apoi arunca potcoava peste umarul stâng si pleaca din acel loc fara a privi inapoi, unde a cazut.

✿ daca pui o potcoava deasupra usii de la intrarea in casa, nu uita sa pui potcoava cu capetele in sus.

✿ daca potcoava sta agatata cu capetele in jos, norocul te va ocoli.

Despre oglinda se spune că: spargerea unei oglinzi e un lucru ingrozitor, pentru ca sapte ani de nenorociri se vor abate peste tine timp de 7 ani de acum incolo. Probabil, motivul vine din credinta stramoseasca privind faptul ca sufletul omului salasluieste in oglinda, si odata sparta oglinda, si sufletul omului este distrus, condamnându-l pe om la o moarte timpurie, fara a avea mai apoi sansa de a intra in rai. Exista totusi metode de a evita consecintele catastrofale ale spargerii unei oglinzi? Desigur. Trebuie sa culegi cu grija toate cioburile si sa le arunci intr-un râu.  doar asa ghinionul va fi spalat.

✿ fetele care indeplinesc un anumit ritual isi pot vedea sortitul in oglinda, iar familiile pot chema imaginile rudelor moarte.

✿ aduce ghinion sa-ti vezi chipul intr-o oglinda la lumina lumanarilor.

✿ oglinzile trebuie acoperite cu ceva in timpul furtunilor pentru ca se spune ca atrag fulgerele.

✿ daca o oglinda cade si se sparge, cineva din acea casa va muri curand.

✿ e semn de ghinion sa primesti in dar o oglinda.

✿ nu e bine sa deschizi umbrela in casa. In vechile timpuri, oamenii foloseau umbrela numai pentru a se proteja de soare, dar acum umbrela este utilizata mai ales pentru a ne proteja impotriva ploii. Din cauza ca umbrele au fost mai mult legate de simbolul soarelui si din cauza formei lor circulare, asemanatoare soarelui, este de rau augur deschiderea unei umbrele intr-un loc intunecat sau umbrit, cum ar fi in interiorul casei.

✿ nu darui cuiva o umbrela, pentru ca e un cadou cu ghinion.

✿ nu asezati umbrela pe masa sau pe pat, e semn rau.

✿ e semn rau daca umbrela iti cade din mâna pe podea.

✿ aduce ghinion sa ridici o moneda de jos daca are pajura in sus (stema). Aduce noroc numai daca are capul in sus (cu fata in sus).

✿ aduce noroc sa porti la tine o moneda gaurita.

✿ aduce noroc sa arunci o moneda intr-o fantana.

✿ aduce noroc sa gasesti o moneda in ploaie.

✿ aduce noroc sa tii un borcan cu banuti in bucatarie.

✿ aduce ghinion sa ai monede in ambele buzunare.

✿ aduce ghinion sa daruiesti cuiva un portofel fara nici o moneda in el.

✿ daca dai bani de luni, vei cheltui toata saptamana.

✿ daca primesti bani de luni, iti merge bine toata saptamana.

✿ aduce noroc sa joci jocuri de noroc cu carti imprumutate sau sa stai la masa de joc pe o batista.

✿ aduce ghinion la joc daca iei cartile cu mana stanga, daca fluieri in timpul jocului, sa-ti cada o carte pe jos (e fatal daca e o carte de negru).

✿ trifoiul cu patru foi este un semn foarte des intâlnit la multe popoare. Unele legende spun ca trifoiul cu patru foi este singurul lucru pe care Eva l-a luat cu ea când a fost izgonita din Paradis.

✿ vitele pasc mai bine si se ingrasa mai repede când sunt hranite cu trifoi.

✿ iedera care creste pe casa cuiva, ii protejeaza pe locatari de spirite rele si blesteme.

✿ iedera purtata de mirese, atrage succesul in casnicie.

✿ daca prinzi in palma o frunza care cade din copac in prima zi de toamna, nu vei raci toata iarna.

✿ vascul ocroteste de fulger si trasnet casa in care este asezat.

✿ in unele tari, o fata care sta sub o ramura de vasc nu poate refuza un sarut, indiferent de la cine l-ar primi.

✿ pe masa de Craciun si Snul Nou e bine sa ai o ramura de vasc, pentru a avea noroc.

✿ o ceapa taiata in doua asezata sub patul unui bolnav, ii va scade imediat febra.

✿ ceapa taiata in doua sau in patru atrag negativitatea din casa.

✿ aduce ghinion sa aduci flori la bordul unui avion.

✿ florile de iasomie aduc noroc si bani.

✿ ienuparul protejeaza de hoti si de accidente

✿ un ienupar plantat in fata usii de la casa, are rol protector.

✿ florile proaspete de galbenele maresc energia pozitiva din incapere.

✿ galbenelele asezate sub perna, in timpul somnului, induc clarviziune.

✿ daca faci baie in apa in care ai presarat flori de galbenele, atragi respectul si succesul in tot ce faci.

✿ florile de galbenele presarate sub pat aduc un somn sanatos.

✿ daca porti cu tine o crenguta de stejar, vei fi protejat de orice necaz.

✿ o crenguta de stejar agatata in casa are rol protector.

✿ daca plantezi o ghinda de stejar la lumina lunii, vei atrage norocul la bani.

✿ femeile care poarta cu ele permanent o ghinda de stejar, maresc sansele de a deveni mame (rol benefic pentru fertilitate).

✿ menta asezata sub perna in timpul somnului induce mesaje in vis care dau raspunsuri legate de viitor.

✿ daca presari petale de trandafir prin casa, calmezi spiritele, inlaturi stresul si readuci armonia in familie.

✿ fumigatiile cu santal protejeaza casa.

✿ salciile plantate langa casa au rol protector.

✿ busuiocul protejeaza de ganduri si spirite rele.

✿ daca porti o crenguta de busuioc in portofel, vei avea noroc la bani.

✿ chimenul are rol protector, ar trebui purtat permanent ca amuleta norocoasa.

✿ iarba matei crescuta pe langa casa are rol protector impotriva negativitatii.

✿ daca presari praf de ardei iute sau flori de musetel rosu in jurul casei, alungi blestemele.

✿ esti protejat in timpul calatoriilor daca ai la tine putina tataneasa.

✿ daca sufli in puful de papadie, gandurile tale se indreapta spre cei pe care ii iubesti.

✿ daca presari frunze de soc in toate cele patru puncte cardinale, vei fi mai protejat.

✿ in Danemarca nu e bine sa ai mobila din soc, se zice ca aduce ghinion.

✿ daca langa casa ta cresc arbusti de soc, casa ta va fi mai protejata.

✿ florile de soc purtate la nunti, aduc noroc mirilor.

✿ daca ai plante de chimen dulce pe langa casa, esti mai protejat.

✿ usturoiul agatat undeva in incapere tine spiritele negative departe de casa (mai ales in cazul caselor noi)

✿ o crenguta de alun agatata in casa aduce noroc. Purtata de femei, atrage fertilitatea.

✿ nucsoara protejeaza de reumatism si atrage norocul.

✿ semintele de mac sunt talisman de prosperitate. Purtat permanent la tine, atrage norocul la bani.

✿ verbina ingropata pe un ogor cultivat, va atrage o recolta bogata.

✿ nu trebuie sa treci pe sub o scara, de orice fel ar fi ea, de zugrav, de biblioteca, de lemn pentru urcat in copac… Daca treci pe sub ea, pune-ti o dorinta cand esti sub scara.

✿ niciodata nu trebuie sa treci pe lânga oameni si sa-i depasesti in timp ce urci sau cobori o scara. De ce? O poveste din Geneza din Vechiul Testament vorbeste despre Scara lui Iacob dintre cer si pamânt. Unii oameni cred ca e de bun augur sa urci o scara, pentru ca ar putea fi drumul spre Dumnezeu. A trece pe sub o astfel de scara reprezinta exact contrariul, dar daca totusi trebuie sa treci pe sub scara, ar fi bine sa-ti tii degetele incrucisate pentru a alunga nenorocul. Dar, atentie, trebuie sa tii degetele incrucisate pâna ce in cale iti apare un câine, altfel ghinionul se va cuibari iar in calea ta.

✿ daca urci sau cobori o scara si trebuie totusi sa treci pe lânga cineva si sa-l depasesti, poti aplica aceeasi reteta a

degetelor incrucisate pentru a evita nenorocirile.

✿ daca te impiedici pe scara asta poate insemna ca in curând, in familia sau chiar in casa ta, va avea loc o casatorie.

✿ aduce ghinion sa urci o scara cu numar par de trepte.

✿ nu e bine sa te intorci din drum cand mergi pe scari sau sa depasesti pe cineva care merge pe aceeasi scara.
✿ daca in timpul unei ceremonii se stinge o lumanare fara motiv, se spune ca prin preajma sunt spirite negative.

✿ daca spuneti acelasi cuvant in acelasi timp cu o alta persoana, puneti-va o dorinta. Daca nu o  mai  spuneti nimanui, se va implini.

✿ e un semn norocos sa intalnesti un cosar. Pune-ti o dorinta cand vezi unul, pentru ca se va indeplini.

✿ aduce ghinion sa aprinzi trei tigari cu acelasi chibrit.

✿ spiritele rele nu te pot atinge atunci cand esti asezat in interiorul unui cerc.

✿ o pana de lebada ascunsa in perna iubitului asigura fidelitatea acestuia.

✿ daca un foarfece cade pe jos, iubitul ti-a fost necredincios.

✿ un steag nu trebuie sa atinga niciodata pamantul. Aduce ghinion.

✿ ca sa arunci spiritele rele, trebuie sa bati de trei ori cu degetul in lemn.

✿ nu lasa matura langa pat, altfel spiritele rele vor crede ca e un bat blestemat.

✿ daca doua persoane se sterg in acelasi timp cu un prosop – unul la un capat, altul la celalalt capat – se spune ca acele persoane se vor intalni pe lumea cealalta.

✿ aduce noroc sa muti talismanul de noroc de la o masina veche la o masina noua.

✿ aduce noroc la bani sa cumperi o masina de la un om bogat.

✿ aduce ghinion sa cumperi o masina in ziua de 30 a unei luni.

✿ aduce ghinion sa ai masina de culoare verde.

✿ e semn rau daca vantul ti-a daramat gardul.

✿ aduce ghinion sa te tarasti pe sub un gard sau sa dai mana cu cineva peste gard.

✿ e semn rau daca razi inainte de micul dejun.

✿ aduce ghinion sa primesti sau sa daruiesti perle (doar daca ti le cumperi pentru tine). Daca le primesti cadou, da un banut pentru ele.

✿ e ghinion daca navighezi pe o nava verde, intr-o zi de vineri sau sa urci pe o nava cu piciorul stang inainte.

✿ e semn rau sa schimbi numele unei nave sau daca sticla de sampanie cu care este botezata nava nu se sparge.

✿ la pescuit, aduce noroc daca arunci primul peste prins inapoi in apa.

✿ e bine ca marinarii de pe un vas sa fie tatuati.

✿ e semn bun daca intalnesti pe drum o persoana cu galeata plina si e semn rau daca galeata e goala.

✿ e semn rau sa vezi o ambulanta.

✿ e semn rau sa aduci toporul in casa.

✿ e semn rau sa cada picaturi de ulei dintr-o lampa.

✿ e semn rau sa stranuti in noaptea de Anul Nou, sa stranuti spre stanga sau inainte de a merge la culcare.

✿ e semn bun sa gasesti un ac indoit.

✿ sunt talismane de noroc: piciorus de iepure, trifoi cu patru foi, inimioara, zar, purcelus, elefant, numarul 13, potcoava.

✿ e bine sa porti la tine o cantitate mica de sare.

✿ e semn bun sa stranuti imediat dupa ce te trezesti sau sa stranuti spre dreapta.

Credinte populare despre spirite , morminte si locuri bantuite

✿ Oricine taie 3 copaci in preajma unui loc bantuit va cadea prada paraliziei.
✿ Oricine fura un lucru dintr-un mormant sfant va paraliza.
✿ Nu este bine sa arati spre un mormant. Degetele oricui face lucrul acesta vor slabi si se vor subtia.
✿ Daca un animal isi scoate afara limba in timp ce este sacrificat , se crede ca proprietarul acestuia va muri in decursul respectivului an.
✿ Daca un copil mic plange neincetat , este un semn ca cineva din casa va muri in curand.
✿ Atunci cand un buchet de flori este asezat pe un mormant , spiritul persoanei decedate se va intoarce in trup.Mortul isi va lovi capul de lemnul sicriului incercand sa iasa afara din mormant si va spune “Vai , Doamne , sunt mort !”
✿ Carnea si oasele unui mort se separa dupa 40-52 de zile de la moarte.Oamenii se aduna in casa decedatului si se roaga impreuna ca oasele si carnea sa se desparta cu usurinta.
✿ Spiritul unei persoane decedate isi viziteaza casa la 7 zile dupa moarte.
✿ Daca un pantof se intoarce cu talpa in sus atunci cand este scos de pe picior , se crede ca stapanul pantofului va muri in viitorul apropiat.
✿ A vedea oameni morti in vis este pentru cel ce viseaza un semn care anunta sosirea unui oaspete.
✿ Nu este bine sa pui ciorapul cuiva in capul patului sau , intrucat proprietarul ciorapului va muri curand.
✿ Aducerea trupului unui decedat intr-o casa se considera a aduce ghinion.Daca acest lucru se intampla , se crede ca 3 oameni din acea casa vor muri.
✿ Pictatul este considerat un pacat , deoarece la judecata de apoi cel ce a pictat isi va da sufletul lucrurilor pe care le-a infatisat.
✿ Ingerii parasesc in graba o casa in care s-a pictat .
✿ Este interzis sa dormi intr-un cimitir.✿ Daca cineva moare noaptea , se aseaza un cutit pe trupul lui pana se face dimineata.
✿ Pentru ca iaurtul sa iasa bun , se culeg tufele de pe un mormant si se arunca in focul in care este fiert laptele.
✿ Spargerea unei oglinzi este considerata drept semn rau.
✿ Luminile nu se sting vreme de 3 zile in casa in care corpul unui mort a fost spalat.
✿ Incaltamintea oamenilor care vin sa isi aduca condoleantele este intoarsa cu talpa in sus.
✿ Se crede ca , daca nu i se ofera un baccis groparului , cel mort nu se va odihni in pace.
✿ Atunci cand preotul rosteste o rugaciune nu este bine sa stai cu picioarele incrucisate.
✿ Este interzis sa iei pietre sau pamant din interiorul unui cimitir.
✿ Scheunatul unui caine este un semn al apropierii mortii.
✿ Casa unui decedat nu este curatita , hainele nu sunt spalate si nu se aduce apa dinafara pana cand mortul nu a fost ingropat.
✿ Cimitirele nu sunt niciodata extinse pentru ca , in acest fel , va creste numarul celor ce vor muri.
✿ Cei ce poarta hainele unui mort au parte de o viata lunga.
✿ Giulgiul nu trebuie sa fie taiat cu cutitul sau foarfecele.
✿ Daca o pisica sare peste trupul unui om mort inainte de a fi scos din casa , se crede ca trupul se va transforma intr-o infricosatoare fantoma.
✿ Fumatul nu este permis in cimitire.
✿ Daca cineva devine infestat cu paduchi , se crede ca va muri in curand.
✿ Vecinii unei persoane decedate varsa toata apa din casele lor , in caz contrar spunandu-se ca vor muri si ei.
-Paturile sunt reparate incepand cu partea de la cap.Numai paturile mortilor sunt reparate incepand de la picioare.

Credinte si superstitii despre animale

-Daca ai un sarpe in casa , fereste-te de el.
✿ Daca , dupa ce este omorat , un sarpe este aruncat in apa si dispare in adancimi , se crede ca va veni o ploaie de durata si se vor produce inundatii.
✿ Daca un lup incepe sa urle , vremea va fi foarte rece sau va ninge.
✿ Daca o bufnita striga in fata unei case , fie va muri cineva din acea casa , fie va avea loc o alta nenorcire in acea locuinta.
✿ Atunci cand fata o vaca nu sunt purtate in casa lucruri grele , in caz contrar asteptandu-se ca vaca sa dea putin lapte.
✿ Cu ocazia fatarii unei vaci , primul ei lapte nu este scos din casa ca nu cumva vaca sa ramana stearpa de lapte.Cel dintai lapte al vacii se amesteca cu carbune.
✿ Nu este bine ca un animal sa suga laptele asezat pe pamant , intrucat se va imbolnavi.
✿ Daca un strain trece pe langa o turma in drumul sau catre inaltimile muntelui , se crede ca animalele nu vor fata in acel an.
✿ Atat trecerea unei pisici prin fata unui om , cat si strigatul unei bufnite sunt considerate a fi semne rele.Un vreasc inca arzand trebuie aruncat inspre bufnita.
✿ Daca cineva da peste un iepure in drumul sau , va avea ghinion.Omul trebuie sa se intoarca pe drumul pe care a venit.
✿ Urletul unui sacal este considerat drept semn rau.Omul care aude acel urlet trebuie sa scuipe pe pamant , altfel putandu-se astepta la nenorociri.
✿ Atunci cand un sacal incepe sa urle , acesta este semn de vreme insorita.
✿ Daca un barbat calca din greseala peste o pisica atunci cand intra in camera lui nuptiala , el nu va reusi sa isi indeplineasca datoria de sot.
✿ Daca un sarpe este aruncat de viu intr-un foc, va ploua.
✿ Daca ciorile vin aproape de o casa si incep sa croncane , in casa se vor primi vesti din strainatate.
✿ Un scorpion vazut in vis este un semn bun.
✿ A dormi in aceeasi camera cu o pisica se crede a fi un semn rau.Pisica va fura sufletul omului si ii va scurta viata.
✿ Daca o cioara incepe sa croncane , zapada va sosi in curand.
✿ Cainii care latra noaptea , cocosul care canta la ore nepotrivite ale zilei si mugetul unui bou in timpul noptii sunt considerate drept semne ale unor nenorociri viitoare.
✿ Daca un caine latra in timp ce priveste spre cer , acesta este un semn de sange varsat.
✿ Este un pacat sa ucizi un porumbel , o turturica , o randunica sau o barza.
✿ Mieii nu trebuie aratati unui strain pana cand acesta nu ii cumpara.
✿ Carnea animalelor de vanat nu se da altora.Daca totusi se face lucrul acesta , vor trebui primite in schimb monezi.
✿ Vederea unui sarpe este semn rau.
✿ Vedera unei potarnichi este semn rau.
✿ Atunci cand canta un cocos , se apropie ploaia.
✿ Daca o bufnita se aseaza pe acoperisul unei case , cei din casa vor avea parte de necazuri.
✿ O gaina care canta precum un cocos este un semn rau.Ea trebuie omorata cat mai repede.
✿ Oasele unui animal sacrificat nu trebuie sa fie rupte.
✿ Sangele si oasele unui animal sacrificat trebuie sa fie ingropate.

Superstitii si credinte despre soba si foc

✿ Scuipatul in foc , blestematul sau aruncatul apei ori unghiilor in foc aduc ghinion.
✿ Daca cineva da foc din soba lui unei persoane , in decursul diminetii , se crede ca soba acestuia se va strica.
✿ Strigoii nu pot veni intr-un loc in care arde focul.
✿ Soba lasata goala aduce ghinion.
✿ Daca pirostriile caminului cad deodata fara vreun motiv aparent , in casa va avea loc o nenorocire.
✿ Nu trebuie sa se ia foc dintr-o alta casa in timpul serii.
✿ Daca nu este destula lumina in casa, soba se va strica.
✿ Daca un animal bolnav sare peste un foc , el se va vindeca.
✿ Tot ce nu poate arde in foc , trebuie acoperit cu pamant.
✿ Chiar daca focul s-a stins de multa vreme , nu este bine sa dormi aproape de cenusa.Se crede ca diavolul si strigoii zburda prin cenusa.
✿ Aruncarea de apa sau urina in foc nu este un lucru de bun augur.
✿ Este un pacat sa dormi aproape de o soba in care s-a stins focul.
✿ Daca un om calca sau sare peste cenusa in timpul noptii, diavolul va apare in mod sigur in acel loc.
✿ Daca lemnele din foc trosnesc cu prea mare zgomot , acesta este un semn ca se barfeste despre persoana care a aprins focul.

Credinte populare despre plante si agricultura

✿ Daca cineva cade dintr-un ulm , va avea parte de o viata lunga.
✿ Lemnul de ulm nu trebuie sa fie folosit pentru cufere si leagane.
✿ Diavolul pune stapanire peste oricine doarme sub un smochin.
✿ Oamenii care stau sub un castan vor fi rapiti de diavol.
✿ A face dragoste intr-un camp poate dauna asupra fertilitatii acelui camp.
✿ Oricine mananca un singur strugure sau partea dinspre radacina a unui pepene va ramane orfan.
✿ Lamaiul este considerat un copac sacru.
✿ Dormitul sub un copac mare sau batran aduce nenoroc in viitor.
✿ Nu este permis sa se faca dragoste sau sa se urineze intr-un camp plin de roade.
✿ Mersul pe un camp de pe care se strang granele scade recolta.
✿ Oricine merge la camp pentru a recolta trebuie sa se spele si sa faca un ritual de curatire pentru a avea noroc.
✿ Oamenii care se intind sub umbra unui castan devin lipsiti de succes si nepriceputi.
✿ Tot ceea ce se intampla in preajma unui castan este memorat de catre copac , iar atunci cand castanul este taiat ies la iveala din mijlocul trunchiului toate secretele.
✿ Daca hainutele unui bebelus sunt agatate la uscat de crengile unui copac salbatic , copilul va deveni si el salbatic.
✿ Este un pacat sa scapi pe jos semintele unei rodii , intrucat rodia este considerata drept fructul cerurilor.
✿ Oricine se aseaza sau se intinde sub un dud va fi paralizat de catre un demon.
✿ Atunci cand aluatul sare din vasul in care este framantat , te poti astepta la un vizitator.
✿ Orice casa in care sunt prea multe vase de apa va fi martora a mai multe morti.
✿ Arareori moartea paseste intr-o casa imbelsugata cu grau.

Superstitii despre partile corpului uman

✿ Atunci cand se extrage un dinte , acesta trebuie sa fie ingropat sau ascuns intr-un loc in care sa nu poata fi gasit de nimeni.
✿ Asezarea mainilor unei persoane pe genunchi sau incrucisarea degetelor mainilor reprezinta semne de nenoroc .
✿ Pocnirea incheieturilor degetelor este un semn de sanatate.
✿ Cand cineva isi spala mainile , acesta trebuie sa inceapa cu mana dreapta , in caz contrar fiind urmarit de ghinion.
✿ Atunci cand se strang mainile intre cunoscuti sau se da mana cu cineva , trebuie folosita numai mana dreapta.Utilizarea mainii stangi aduce nenoroc.
✿ Cand cineva isi pune ciorapii pe picior nu trebuie sa fie indreptat cu fata catre Mecca.
✿ Cand se pun ciorapii in picioare, trebuie sa se inceapa cu piciorul drept.
✿ Cand cineva are mancarimi la nas , inseamna ca este barfit.
✿ Daca cineva are mancarimi la mana dreapta , este un semn ca va primi bani.Daca il mananca mana stanga inseamna ca va da sau va cheltui bani.
✿ Unghiile nu trebuie sa fie taiate in timpul noptii.
✿ Nu este permisa mestecarea gumei de mestecat in timpul noptii.In intuneric , oamenii pot crede ca cineva mesteca nu guma ci carnea unui om mort.
✿ Daca un copil merge intre doi adulti care nu si-au facut ritualul de spalare , se crede ca acel copil va avea rani deschise pe trup.
✿ Auzirea unui ecou cu urechea stanga este un semn de prosperitate.
✿ Auzirea unui ecou cu urechea dreapta este semn de buna sanatate.
✿ Tresaritul pleoapei unui ochi este un semn rau , anuntand un mesager al mortii.
✿ Asezarea unui picior peste celalalt este un lucru pacatos.
✿ Daca o persoana isi pierde un dinte de pe maxilarul superior se crede ca ca isi va pierde unul din parinti.
✿ Daca cineva isi pierde molarul din dreapta de pe maxilarul superior , se crede ca il va pierde pe fratele sau mai varstnic sau pe unchi al sau.
✿ Daca cineva isi pierde molarul din stanga de pe maxilarul superior , se crede ca il va pierde fie pe fratele lui , fie pe o sora a lui.
✿ Daca cineva pune mana pe capul cuiva care tocmai s-a tuns, cel din urma va avea dureri de cap.

Credinte despre corpurile ceresti

✿ Oamenii care se imbaiaza sub lumina lunii vor straluci la fel ca luna.
✿ Apa in care s-a reflectat luna nu poate fi bauta , pentru a nu se aduce ghinion.
✿ Atunci cand se zareste o stea cazatoare inseamna ca cineva a murit.
✿ Copiii care se nasc pe luna plina sunt considerati norocosi ; ei vor avea un destin stralucit.
✿ Fetele nascute intr-o noapte cu luna plina devin femei frumoase, cu pielea stralucitoare.
✿ A blestema sau a scuipa catre luna sunt considerate gesturi aducatoare de ghinion.
✿ Dormitul in vremea in care soarele apune poate scurta viata cuiva.
✿ Munca la camp in perioada solstitiului nu este permisa.
✿ Soarele straluceste peste omul frumos.
✿ Semintele puse in vreme de luna veche aduc roade bogate.
✿ Cand luna este in crestere , daca ea este indreptata catre pamant va fi o luna ploioasa ; daca este indreptata catre cer va fi o luna uscata.
✿ Daca cineva isi pierde copiii in timp ce soarele apune , acela nu trebuie sa bea apa.
✿ Insamantatul si recoltarea campurilor nu sunt permise in vremea de dupa o luna noua.
✿ Copacii nu trebuie sa fie taiati atunci cand nu apare luna pe cer.
✿ Nu se scot dintii in perioada in care luna nu este pe cer.

Superstitii despre nastere si cele 40 de zile

✿ O femeie nu trebuie sa indeparteze de casa vreme de 40 de zile dupa nastere.De asemeni, nu este indicat ca ea sa iasa afara noaptea in aceasta perioada.
✿ Coranul , amulete , cutite si chimion negru sunt amplasate deasupra capului unui nou nascut timp de 40 de zile .
✿ In camera unei femei care a nascut trebuie sa fie maturi si chibrituri timp de 40 de zile.
✿ Dupa trecerea a 40 de zile de la nastere , o femeie trebuie sa isi viziteze trei vecine inainte de a se indeparta de casa ei.
✿ Dupa nastere , femeile si copiii lor nu trebuie sa se vada timp de 40 de zile.
✿ Cei care viziteaza o femeie in intervalul de timp de 40 de zile de la nastere trebuie sa daruiasca monezi sau bani pentru a proteja copilul.
✿ Pisicile si cainii nu trebuie sa fie lasati sa intre in camera unui copil mai mic de 40 de zile ; in caz contrar , pielea copilului se va inrosi.
✿ Femeile aflate la mesnstruatie nu trebuie lasate sa vada o caprioara in perioada menstruatiei .Intrucat o caprioara naste odata la 7 ani , la fel si femeile vor avea copii numai dupa 7 ani.
✿ Daca un copil mai mic de 40 de zile este lasat singur in casa , trebuie asezate langa el un cutit , o ceapa si un usturoi.
✿ Oamenii care au asupra lor bani sau aur nu trebuie sa fie lasati sa vada un copil mai mic de 40 de zile.Daca o fac totusi, ei trebuie sa lase banii si aurul langa copil pentru o vreme.
✿ Daca o femeie viziteaza o casa in perioada de 40 zile dupa ce a nascut , ea trebuie sa toarne apa cu frunze de mirt in fata casei inainte de a intra.
✿ Daca o procesiune de nunta trece prin fata casei in care se gaseste un copil mai mic de 40 de zile , se crede ca mireasa nu va avea copii.
✿ Mieii nu trebuie sa fie vazuti de straini pana cand nu depasesc varsta de 40 de zile.

Credinte despre apa si pietre

✿ Este lipsit de intelepciune sa intri noaptea intr-un lac .Se crede ca strigoii se imbaiaza in lacuri pe timp de noapte si pot fura sufletele oamenilor.
✿ Oricine urineaza afara noaptea va fi paralizat de catre strigoi.
✿ Cutitele nu trebuie sa fie puse in apa fierbinte.
✿ Scuipatul intr-o apa aduce ghinion.
✿ Dormitul in apropierea unei fantani atrage diavolul.
✿ Dormitul pe o stanca mare , intrata adanc in pamant , nu este recomandat intrucat poate atrage diavolul.
✿ Saritul peste apa in care se spala hainele este o dovada de nesabuinta , intrucat in acea apa se afla diavolul.

Superstitii populare despre lumina si intuneric

✿ Daca o ceapa este mancata la vreme de seara , ingerii nu vor vizita locul unde s-a intamplat asta.
✿ Privitul in oglinda in timpul inserarii poate scurta viata.
✿ Alimentele iuti precum usturoiul , ceapa , sau ardeii nu se scot afara pe timp de noapte.La fel si laptele , iaurtul , branza sau sarea.
✿ Este un pacat sa fluieri pe timp de noapte.
✿ Usa de la intrare nu se curata noaptea.

Credinte populare despre belsug

✿ Cine mananca cea dintai paine facuta din prima faina de la moara isi va pierde sotia.
✿ O gospodarie va fi pandita de saracie daca drojdia de aici este data in alte case.
✿ Saracia vine intr-o casa in care s-a calcat peste faramiturile de paine.
✿ Oricine pleaca in strainatate trebuie sa ia asupra lui o bucata de paine.
✿ Taierea unor lucruri in timp ce sunt inca purtate de oameni poate aduce ghinion.
✿ Dca cineva incepe sa manance inainte de a pomeni pe Dumnezeu, el se va scula flamand de la masa , intrucat a mancat impreuna cu diavolul.
✿ Daca o persoana isi rupe omoplatul , ea va avea parte de noroc.

Credințe populare despre BANI ȘI BOGĂȚIE

✿ Nu mânca sau bea apă dintr-o farfurie sau cană stricată sau crăpată dacă nu vrei să fii lipsit de succes, bunăstare și prosperitate – Vesela spartă e ghinion și viața se poate fisura.
Prin urmare, este mai bine să arunci farfuria, cana, castronul, dacă a apărut chiar o mică crăpătură sau i-a sărit o margine.
✿ Dacă vrei ca niciun rău și nicio persoană rea să îți poată trece pragul casei tale, iar norocul să devină un oaspete frecvent – atârnă deasupra ușii de la intrare două crenguțe de soc încrucișate.
✿ Dacă dorești belșug și noroc în tot ceea ce faci, dimineața, când ieși din pat, pune jos piciorul drept jos primul, și apoi stângul.
✿ Nu căuta niciodată al doilea pantof/încălțăminte, în timp ce primul picior este deja încălțat. Mai întâi găsește amândoi pantofii și apoi încalță-te!
✿ Dacă vrei să vină norocul în casa ta, păstrează mereu ca talisman o monedă din altă țară, dar numai de argint.
✿ Dacă vrei să începi o nouă etapă în viața ta, așteaptă luna nouă și rearanjează mobilierul din casă. Norocul nu va aștepta mult.
✿ Nu lăsa niciodată pe masă bucăți de pâine nemâncată, dacă vrei să îți păstrezi fericirea. O bucată de pâine, chiar și uscată, nu o arunca, altfel, în casa ta nu va fi prosperitate.
Mai bine dă-o săracilor sau hrănește cu pâinea veche păsările, animalele dar nu o arunca!
✿ Dacă încă nu ai succes deși ai făcut multe eforturi în privința asta, presară sare pe toate pervazurile din casa ta. Las-o acolo doar atâta timp până când norocul nu se întoarce.
✿ După asta, ia mătura și strânge-o toată, fără să o atingi cu mâinile, pune-o într-un pachet și du-o departe de casă sau îngroap-o.
✿ Nu povesti nimănui despre succesul sau banii tăi! Dacă totuși povestești cuiva despre succesul și averea ta, bate de trei ori pe ceva de lemn și scuipă de trei ori peste umărul stâng, ca să nu-l deochi.
✿ Nu da niciodată banii mărunți săracilor, cei primiți ca rest de la cumparat pâine sau sare – riști să cazi în sărăcie. De asemenea, nu oferi pomană ultimul mărunțiș, rămas în portmoneu.
✿ Când îți cumperi un portmoneu nou, pune acolo pentru o vreme o bijuterie scumpă din aur. Va aduce o mulțime de bani și multă avere.
✿ Pune în portmoneul în care ții banii frunze de mentă și un praf de scorțișoară. Ele atrag după sine banii.
✿ Dacă dorești să ai mereu bani și să nu cunoști nevoi, niciodată nu transporta banii într-un tub, nu număra banii din pușculiță și niciodată nu pune geanta pe podea.

Superstiții populare despre casa

✿ Oricine întârzie in fata usii de la intrare va fi ucis in curand.
✿ Nu este bine sa dormi langa perete pentru ca te paste pericolul paraliziei.
✿ O casa murdara este intotdeuna vizitata de diavol asa incat in acea casa va domni cearta in locul armoniei.
✿ Oamenii nu trebuie sa isi viziteze vecinii purtand cu ei franghia folosita la caratul greutatilor , deoarece aceasta franghie poate aduce ghinion in acea casa.
✿ Daca nu vor sa para cersetori, oamenii sunt sfatuiti sa nu stea in fata usii de la intrarea intr-o casa.
✿ Nu este indicat sa stai in pragul usii unei case, intrucat acela este locul diavolului.
✿ Este un pacat sa stai in pragul casei altcuiva in timp ce ploua.

Superstitii populare referitoare la evenimentele atmosferice

✿ Pentru a opri grindina , oamenii arunca un cutit in gradina gopsodariei.
✿ Atunci cand un craniu este scos dintr-un mormant si este fiert in apa , cu siguranta va ploua.
✿ In timpul ceremoniei de nunta a diavolului (ploia din aprilie) , oricine sta in ploaie va fi luat de strigoi.
✿ A musca un fier in timp ce fulgera aduce noroc.
✿ Atunci cand pasesc pe sub un curcubeu creaturile feminine se transforma in masculi, iar masculii se prefac in femele.
✿ A manca o bucata de gheata adusa de cea dintai grindina a anului este un lucru bun pentru sanatate.
✿ Atunci cand fulgera , se recomanda aruncarea unui cutit pe acoperisul casei.

Credinte populare despre anotimpuri, luni si zile

✿ In prima zi de martie nimanui nu ii este permis sa intre intr-o casa cu exceptia celor ce stau in ea. In caz contrar vor muri mieii si viteii.
✿ Daca primii oameni vazuti in prima zi a lunii ianuarie arata bine si sanatosi , anul ce urmeaza va fi sanatos ; daca acei oameni nu arata bine , cineva apropiat va muri in noul an.
✿ Nu este permisa spalarea hainelor martea. Cine face asa ceva va muri curand.
✿ Copiii nascuti martea devin asasini.
✿ Nu se fac nunti in ziua de marti.
✿ Atat scuturarea prafului cat si lucrul nu sunt permise martea.
✿ Copiii nascuti vineri devin intelepti.
✿ Nu este permisa spalarea rufelor sambata.
✿ Daca un copil se naste vineri noaptea , el va ajunge bogat.
✿ Daca cineva coase vinerea, isi va pierde norocul.
✿ Cine isi taie unghiile vinerea are parte de ghinion.
✿ Oricine se duce pe camp in ziua de 7 august va paraliza.
✿ Campurile nu se insamanteaza in zilele de marti si miercuri.
✿ Vinerea copacii nu pot fi taiati decat dupa slujba religioasa.
✿ Orice treaba inceputa lunea va inainta lent.

Superstitii populare despre barbati si femei

✿ Daca un barbat aprinde lumina intr-o camera , intreaga casa se va bucura.
✿ Daca o femeie intarzie un barbat pe un drum , va urma un ghinion.
✿ Daca o femeie merge intre doi barbati , ea nu avea niciodata un copil.
✿ Daca un barbat merge intre doua femei , vorbele lui nu vor fi ascultate.
✿ Daca un barbat merge intre doua fete , el va avea o barba saraca.
✿ Daca o femeie bea o cana cu ceai , isi va pierde barbatul.
✿ Daca o femeie paseste in fata unui vanator pe un drum , vanatoarea nu va avea success.
✿ Daca primul fir de par al unei fetite este taiat de unchiul ei ( fratele mamei) , ea va avea un par bogat.
✿ Fetele care se marita si merg intr-o noua casa , trebuie sa paraseasca casa parintilor martea sau duminica.

1. În India se crede şi în prezent că masturbarea duce invariabil la impotenţă sexuală
2. În Japonia, pe de altă parte se crede că masturbarea creşte coeficientul de inteligenţă al bărbaţilor, pe motiv că aceştia se pot concentra mai uşor dacă s-au masturbat recent.
3. În unele părţi din România se crede că dacă apare vreun păduche pe fruntea unui om care boleşte la pat, acela nu va trăi mult.
4. Tot la noi în ţară se crede că nu este bine sa se tăia unghiile copilului mic, până ce acesta împlineşte vârsta de un an, căci altfel devine hoţ când va creşte.
5. La români se crede că atunci când visezi urs, are să dea norocul peste tine.
6. La englezi se crede că la capătul curcubeului este întotdeauna o comoară îngropată.
7. Soldaţii romani obişnuiau să studieze antent furnicili înainte de începerea bătăliilor. Dacă furnicile se luptau între ele, întreaga armată romană de la generali la centurioni, decurioni şi simpli legionari, era convinsă că inamicul era undeva pe aproape.
8. În toată Europa se crede că dacă te mănâncă palma, este semn că vei primi bani.
9. La fel, o veche superstiţie europeană spune că nu este bine să te căsătoreşti în luna mai, altfel mariajul nu va ţine nici măcar un an de zile.
10. Nu trebuie să deschizi umbrela în interiorul casei, căci acest gest ar atrage ghinionul.

Suprestiţiile sunt incluse de unii antropologi în cadrul magiei populare.

11. În România se mai crede că dacă eşti căsătorit, nu trebuie să mănânci pe vatra cuptorului, căci ajungi văduv.
12. O veche credinţă europeană spune că dacă stai în interiorul unui cerc, eşti la adăpost de spiritele rele.
13. La fel, dacă ai un caras auriu în acvariu, atragi ghinionul în casă.
14. Când rămâne mămăliga lipită pe ceaun, să n-o mănânci căci vin necazurile despre tine. Este o superstiţie răspândită mai ales în Moldova.
15. La români se crede dintotdeauna că nu este bine să faci copiii în zilele de sărbătoare, căci acei copii se vor naşte cocoşaţi sau cu vreun alt defect fizic.
16. Tot la români se crede că cine fură vreo găină sau altă pasăre de curte, pe lumea cealaltă va fi pedepsit să le numere toţi fulgii. După ce termină de numărat, vine o pală de vânt şi risipeşte fulgii, iar hoţul de găini trebuie să numere iarăşi fulgii şi penele păsărilor pe care le-a furat cât timp trăia.
17. Pentru a avea noroc tot anul, trebuie să porţi haine noi în ziua de Paşte.
18. Când data de 13 a fiecărei luni cade într-o zi de vineri, acea zi este prin devfiniţie una plină de ghinioane.
19. Dacă o pasăre mică se izbeşste în zbor de fereastra unei case şi moare în urma impactului, în multe ţări din lume, se crede că cineva din acea casă va muri în scurt timp.
20. În Moldova se crede că oamenii care au gropiţe în obraji sunt predispuşi să fure.

Încrucişarea celor două degete se crede că alungă ghinionul şi îndeplineşte dorinţele. Sursa Foto: ShutterstockÎncricişarea celro două degete se crede că alungă ghinionul şi îndeplineşte dorinţele.

21. Dacă faci focul iar lemnele aprinsede tine ţiuie şi şuieră, este semn că te vei certa cu cineva.
22. La români exista pe vremuri interdicţia de a omorâ orice fluture intrat ziua în casă, căci se credea că acela este sufletul unui copil omorât.
23. Când tinerii merg la cununie şi pe drum viitoarea mireasă se împiedică de ceva, este semn sigur că nu mai este fecioară.
24. La români se credea că nu este bine să se sacrifice animale sau păsări în ziua de duminică, căci este mare păcat.
25. Tot la români se crede că diavolii aud tot ce vorbesc oamenii, nu însă şi ce gîndes aceştia.
26. În Oltenia se credea că nu este bine ca mamele să-şi sărute băieţeii pe spate, căci aceştia se vor face curvari şi afemeiaţi atunci când vor creşte mari şi vor deveni bărbaţi.
27. În Franţa se crede că dacă ţii în mână o broască ţestoasă şi aceasta se urinează pe tine, atunci trebuei să-ţi pui orice dorinţă, căci se va îndeplini negreşit.
28. Dacă omori greieri, vei atrage ghinionul asupra ta.
29. Când îţi rugineşte vreun cuţit, este semn că cineva din casă a tăiat ceva de furat cu acel cuţit.
30. La chinezi se crede că statuile cu lei şi dragoni din faţa caselor alungă toţi demonii.

Peste tot în lume se crede căziua de 13 aduce ghinion. Statisticile însă nu confirmă că în zillele de 13 s-ar întâmpla mai multe nenorociri decât în alte zile. Sursa Foto: ShutterstockPeste tot în lume se crede căziua de 13 aduce ghinion. Statisticile însă nu confirmă că în zillele de 13 s-ar întâmpla mai multe nenorociri decât în alte zile.

31. La polonezi se crede că dacă miroşi o floare de păpădie, vei urina în pat în noaptea următoare.
32. La foarte multe culturi se crede că rolul vălului miresei este acela de a o proteja de deochi şi ghinion.
33. Marinarii se fereau să ucidă chiar şi accidental pescăruşi sau albatroşi, de teama ghinionului care urma să le lovească atât echipajul, cât şi corăbile.
34. Se crede că croncănitul ciorilor anunţă mari nenorociri.
35. Se crede că oamenii care au mâinile calde, au în schimb sufletul rece.
36. La români se credea că niciu bogat nu va intra în Rai, căci „nimeni nu poate să o boierească în amândouă lumile”.
37. Când îţi transpiră palmele, vei lua bătaie.
38. Să nu-ţi faci nevoile pe poarta sau gardul cuiva, căci pe lumea cealaltă acela îşi va face nevoile pe tine.
39. Când îţi ţiuie urechile, te înjură sau te vorbeşte de rău cineva.
40. Când la masă se varsă vinul din pahar, este semn de veselie.

Simbolul ochiului albastru se crede că alungă ghinionul şi deochiul, această credinţă fiind foarte răspîndită în Turcia şi în alte ţări musulmane.

41. Dacă iarna pisicile se apucă brusc să sară şi să se joace prin casă, este semn sigur de ninsoare cu viscol.
42. La români se crede că Sfârşitul Lumii va veni când vor fi crâşme la toate marginile de drum, moşnegii vor lua de neveste fete tinere, iar babele vor lua de soţim bărbaţi tineri.
43. Nu trebuie să omori câine sau pisică, căci nu-ţi vor ieşi murăturile bune.
44. În Turcia se crede că nu este bine să mesteci gumă de mestecat la miezul nopţii, căci mesteci din carnea celor morţi.
45. În Marea Britanie se crede că nu este bine să mănânci salată verde, căci nu vei mai putea face copii.
46. Când cântă cocoşul în pragul uşii, urmează să îţi vină oaspeţi acasă.
47. În Spania, se obişnuieşte să se mănânce struguri în noaptea de Anul Nou pentru a goni ghinionul din anul care tocmai a sosit.
48. Se crede că dacă ai mereu un măgar în preajmă, diavolii nu se vor apropia niciodată de tine.
49. Când cucul cântă şi noaptea, va fi un an bun.
50. Nu trebuie niciodată ca băieţeii să fie loviţi sau ameninţaţi cu mătura, căci atunci când vor ajunge bărbaţi, vor fugi fetele de ei.

Se spune ca aduce noroc dacă faci cadou:
Bijuterii | Inele de aur si argint | Inel fara perle | Inel cu perla neagra | Inel cu diamant, rubin, safir, camee | Bratara de aur | Bratara de argint | Cercei | Ceas cu nume gravat | Colier cu perle în număr fără sot | Album | Caseta de bijuterii | Sal | Pahare de cristal | Blana | Manusi | Carte | Lampa | Medalie gravata | Tablou | Vioara.

FLORI CU NOROC:
Trandafiri albi, rosii | Garoafe albe si rosii | Crin | Vasc | Liliac | Trifoi | Nu ma uita

PARFUMURI CU NOROC:
Cu mirosuri dulci

Se spune ca aduce ghinion dacă faci cadou:
Inel de aur sau argint cu perle | Inel cu opal | Inel cu ametist | Medalion | Ac de cravata | Ac de palarie | Cutie de lemn | Batista | Portret | Pila de unghii | Centura | Fular | Incaltaminte | Umbrela | Oglinda | Perdele | Cuie | Cufar | Carnet | Creion | Calimara | Cutit.

FLORI CU GHINION:
Ciclamen | Tuberoza | Mac |

PARFUMURI CU GHINION:
Cu mirosuri violente

Sarbatoare capitalista importata si la noi odata cu ambalajele media publicitatea si stilul de viata.
Am zis sa merg, doar nu o sa fac nota discordanta de dragul trecutului, mai mult social, destul de putin cultural.
Costum: palaria de vanatoare cu pene  🙂 Prieteni la party: Destui Locatie: mare cu muzica buna, multa lume, bun gust si voie buna 🙂
Durata.. minima.. nu stau mult.. doar in trecere 🙂
sunt curios daca voi vedea in afara si alte costume in afara de vrajitoare scheletei bau bau si venetience baroc 🙂 sper ca da.. macar un Darth Wader sau dinozaur 🙂

Deoarece observ o resemnare din ce in ce mai mare a multor oameni care ma inconjoara in Romania in ceea ce priveste reusita in vanzari implicit financiar personala (tot mai multa lume se declara blocata din lipsuri financiare) m-am decis sa organizez o intalnire saptamanala intre noi in care sa gasim impreuna solutii ale problemelor noastre de vanzari si financiare, multi dintre voi stiu ca aveti cursuri / atestate / diplome / portofolii / functii / s.a.m.d. /  este excelent va confirma competenta,  DAR!!! surprinzator insa acestemetode / informatii  va si franeaza chiar limiteaza capacitatea de a depasi multe dintre problemele care le aveti in acest moment.
Mai mult chiar, acest curs este GRATUIT, nu implica nici o obligatie sau documentatie, se solicita insa doar ca la curs sa aveti o carte (orice carte citita!) ca insotitor, locatia unde va avea loc cursul in fiecare saptamana va fi decisa de voi, de asemenea tema ce va fi abordata in domeniul vanzari / financiar va fi de asemenea decisa democratic tot de voi pentru a profita fiecare in parte cat mai mult de aceste intalniri.
Imi pastrez insa, cu modestie, simplul rol de a modera discutiile pentru a nu ne abate prea mult de la scopul intalnirii si a obtine informatiile care ni le dorim cu totii, cum sa reusim cu adevarat dincolo de aceasta noua situatie, as fi chiar bucuros daca un moderator mai bun ar prelua asta dar pana il aflam, ne descurcam singuri
Printre ideile care as vrea sa le pun in atentia voastra ar fi cateva, va rog sa propuneti voi multe subiecte de discutie pe aceasta tema,
– Criza este un fenomen ce exista 99% in mintea noastra si doar 1% in buzunarele noastre
– Prosperitatea financiara proportionala cu cantitatea sau cu modalitatea de obtinere a acestora
– Solutii de a vinde dincolo de cursurile / scolile / trainingurile / experientele obisnuite romanesti – idei interesante
– Literatura clasica V.S. Literatura consumist/capitalista

Sunt cateva subiecte ce nu sunt neaparat obligatorii,  avem nevoie de idei de l toata lumea, trebuie insa sa ramanem bine FOCUSATI pe obtinerea rezultatelor in viata noastra de zi cu zi si nu inca un loc de plans pe umarul celuilalt sau team building hai sa fie..
Orice fel de atacuri la persoana prezenta sau absenta la curs nu sunt permise! Se vor discuta numai idei, concepte, evenimente, fara barfe sau telenovelas!
Luati decizia aceasta cu inima, nu este necesara nici o taxa de participare sau tinuta, desigur vor fi acordate DIPLOME, ATESTAT, CALIFICARI de absolvire a acestui curs, le vom desena si semna impreuna, noi suntem cei care vom atesta calitatea noastra de oameni ce vor sa reuseasca dincolo de orice ideologie sau politica.
Am rezervat un spatiu foarte dragut pentru 20 de persoane (upgradabil pan ala la 50 persoane + sonorizare), nu va costa nimic pe nimeni, intr-un clubulet nou pe Strada Sperantei 21, Tago – Mago sambata asta intre orele 17.00 -19.00, daca nu puteti veni voi si totusi va place aceasta idee, trimiteti o persoana care sa va spuna cum a fost si evident, cum va fi la curs pe viitor.
Participantii la curs vor primi saptamana viitoare cadou o legitimatie de membru cu design 100% ORIGINALA
Inca o data, va rog ca fiecare sa aduceti cu voi o carte care ati citito, orice carte, orice domeniu dar sa fie o carte citita.
Locatia Strada Sperantei 21 este langa Piata Rosetti, harta cu locatia este atasata, daca aveti intrebari, neclaritati, idei, postati aici si am sa raspund pe cat de uman rapid posibil.
Va doresc o saptamana frumoasa cu realizari in continuare

Adresa Locatie:

Str. Sperantei Nr. 21.
Persoana Contact:  e-mail
http://www.tagomagoclub.ro/

Suntem in plina schimbare accelerata de paradigma, urmatoarea revolutie va fi transmisa pe Internet.

Iulian Andrei