robotei

  • Jump :) Jump :)

    [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=010KyIQjkTk] magda hobinutza si cu andreutza 2+1+2+1+9+8+5= 7×4 se dau pe ip utza utza superficiale in inteligenta, cu dobrica canta…

    Read More »
Back to top button
Close